Waarom een nieuwe kinderopvang?

Zeventien jaar geleden betrad ik met beide voeten onderwijsland. Ik heb de laatste zeven jaar, met veel plezier, gewerkt met kleuters. Een groep waar steeds meer van verwacht wordt. Het spelend leren komt meer en meer in de verdrukking. Terwijl kinderen juist door te spelen ontzettend veel leren en op een eigen wijze de doelstellingen halen. Observeren is daarbij belangrijk. Gericht vastleggen wat je ziet gebeuren en wat een kind doet, zegt en ervaart.
Een activiteit met Raai de Kraai bij onze moestuin...


Vanuit deze visie heb ik besloten een kinderopvang voor alle kinderen te starten.
Ik heb er bewust voor gekozen om het kleinschalig te houden. We hebben de de tijd om de kinderen de zorg en begeleiding te bieden die ze nodig hebben. Voor veel kinderen is het spelen in een rustige, overzichtelijke omgeving en een kleine groep heel fijn. Ze ervaren minder prikkels. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. In januari 2018 bestaat De Springplank zeven jaar.

De kinderopvang is in beweging. Er is steeds meer behoefte aan goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Professionals die naast ervaring ook kennis hebben van de ontwikkeling en kunnen inspelen op de behoeftes van een kind. Dat is ook een van de redenen voor het starten van een nieuwe kinderopvang. Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze ontwikkeling!

Ervaring
Naast ruim achttien jaar praktijkervaring, heb ik in de afgelopen jaren verschillende workshops, cursussen en opleidingen gevolgd. Ik ben SOVA-trainer en heb sociale vaardigheidstrainingen gegeven.

Juni 2011 heb ik de opleiding (Master Special Educational Needs) richting Remedial Teaching afgerond. Een remedial teacher is een leerkracht die hulp verleent aan kinderen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Als afstudeeropdracht (meesterstuk) heb ik onderzocht hoe ik de taalontwikkeling van peuters, door middel van spelend leren, in een taalrijke en uitdagende omgeving, kan stimuleren in de kinderopvang. Dit om een goede overgang naar de basisschool te bevorderen.
Ontdekken en experimenteren...

Welkom
U bent van harte welkom om een keer in De Springplank te komen kijken. Maak gerust een afspraak.


Tot ziens!
Angélique de Haze